Jos glėby telpa visas pasaulis

© Joga ir ajurveda. 

Hinduistų dvasinė lyderė Mata Amritanandamay, paprastai vadinama tiesiog Amma arba Motina, – ypatinga moteris. Sakoma, jos širdyje galėtų tilpti visas pasaulis, rankos tokios dosnios šilumos jog, pajėgtų apglėbti ir sušildyti visą Žemę, o gebėjimas mylėti toks stiprus, kad daro stebuklus ir keičia gyvenimus.

 

Ne vienas jaukų besišypsantį moters veidą tikrai yra matęs per TV ar internete – ji aibes apdovanojimų pelniusi daugybės labdaros ir švietėjiškų projektų iniciatorė. Gangos ir kitų upių švarinimas, aplinkos užterštumo problemų sprendimas, dėmesys kūno ir dvasios švarai, psichologinė, medicininė pagalba, skurstančiųjų ir nukentėjusiųjų nuo stichinių nelaimių rėmimas, mokyklose, ligoninėse vykdoma veikla – globaliniai projektai, vykdomi daugiau nei 40 pasaulio šalių ir sulaukia milžiniško palaikymo. Altruistinė Ammos veikla labai vertinama. Ji ta Motina, kuri ne tik kalba, bet ir daro. Ir ji neabejotinai teisinga lyderė. „Amma pristato lyderystę, kurios reikia mūsų planetai išgyventi. Tai tikriausiai labiausiai herojiškas asmuo, su kuriuo esu susitikusi“, – tikina novelistė Alice Walker. „Amma žmonijos labui duoda kur kas daugiau, nei visos vyriausybės kartu sudėjus. Jos gebėjimas prisidėti prie kitokio rytojaus – milžiniškas“, – taip šviesuolę apibūdina vienas iš Nobelio premijos laureatų Muhammadas Yunus. O Rajendra K. Pachauri sako: „Fontanu trykštanti nepaprasta Ammos energija ir jos darbai kartu su besąlygiška meile kuria tokį pasaulį, kuriame nėra nevilties ir skausmo, tik džiaugsmas, tikėjimas ir amžina geresnio gyvenimo viltis.“ 

Apkabinimų motina

Šventąja neretai vadinama Amma visoje planetoje žinoma ir kaip „apkabinančioji šventoji“. Per savo gyvenimą ji yra apkabinusi dešimtis milijonų žmonių ir šis skaičius kasdien toliau didėja. Pajusti Ammos rankų šilumą ir įsitikinti prisilietimo stebuklu žmonės pas ją traukia iš viso pasaulio. Ir visiems durys atviros. „Kitų nemokau to, ko nedarau pati. Gražbyliauti nemoku. Taip pat niekada neturiu ketinimo įtikinti, kad esu teisi. Tiesiog tai, ką sakau, sklinda tiesiai iš mano širdies. Ir jei kažką šie žodžiai paliečia, jaučiuosi laiminga ir dėkinga.“ 

Garbaus amžiaus, 66-erių sulaukusi, charizmatiškoji hinduistų dvasinė lyderė turi milijonus pasekėjų bei gerbėjų. Daugelį metų ji keliauja po pasaulį savo apkabinimais laimindama žmones bei skleisdama besąlygiškos meilės idėją, kuria, kaip pati sako, yra apdovanota nuo vaikystės. „Pamenu dienas, kai medituodavau po medžiu dar visai mažutė. Pamenu ir paauglystę, kai pradėjo aplankyti įžvalgos, nuojautos, ženklai. Jaučiausi pripildyta tokios skaidrios meilės, kad privalėjau ja dalintis, antraip negalėčiau gyventi – jaučiu, kad palaikau ryšį su amžinos energijos šaltiniu, todėl manęs nekamuoja nuovargis ar bloga nuotaika, o apkabinimai visiems skleidžia tokią pat vienodai stiprią meilės energiją.“

Nepailsta laiminti

Dvasinės lyderės padėjėjai išduoda, kad kartais ji nenuilsdama glėbesčiuoja ir laimina žmones net iki 20 valandų per dieną. Sakoma, jog kartą Indijoje Amma per vieną dieną yra apkabinusi apie 45 tūkstančius žmonių. Ji pati patikina nesiekianti jokių apkabinimo rekordų – tik daro tai, kas jai skirta. „Taip, aš žinau, kad vienoks ar kitoks skausmas ir nepriteklius yra karma. Taip pat žinau ir tai, kad gavusiems daugiau dangaus dovanų karma yra padėti nuskriaustiesiems. Negalime imti daugiau, nei panešame. Dalybos – besąlygiškos meilės išraiška ir Dievo dovana.“ Paklausta, kuriai religijai ji visgi atstovauja, nors dažnai yra įvardijama kaip hinduizmo atstovė, šviesuolė sako, jog nesijaučia priklausanti kokiai nors vienai iš jų. „Tiesiog tarnauju Dievui. Nemanau, kad egzistuoja tokia religija ar universalus dvasinis kelias, tinkamas visiems. Kaip gydytojas dviem ta pačia liga sergantiems, bet skirtingos būklės žmonėms gali išrašyti skirtingų vaistų, taip ir dvasinis mokytojas skirtingiems žmonėms, siekiantiems to paties tikslo, gali rekomenduoti visiškai kitokias praktikas. Kiekvienas turime keliauti savo keliu ir vykdyti savą pašaukimą“, – įsitikinusi Amma, už kurią kasdien pasaulyje meldžiasi milijonai, kad tik jos žemiškoji kelionė kuo ilgiau truktų.

Viskas, ko mums reikia, – Meilė

„Mes visi esame viena – kilę iš to paties didžiojo meilės šaltinio. Visi, nesvarbu socialinis sluoksnis ir padėtis, esame sujungti savo širdimis, net jei to nejaučiame ar bandome paneigti. Todėl manau, kad posakį „aš myliu“ reiktų keisti posakiu „aš esu meilė“. Nedidelis niuansas, bet jis keičia viską. Iš tiesų mes visi ir esame viena nedaloma meilė. Kūrėjo meilė. Kai save atskiriame ir sakome „aš myliu“, mūsų meilė tampa savininkiška. O jei mes imame ką nors savintis, anksčiau ar vėliau dėl to kentėsime. Jei spinduliuosime meilę kaip savaiminį reiškinį – visiems ir visada – nieko iš nieko nesitikėdami mainais, ji taps neišsenkančiu laimės šaltiniu. Duodami gausime atgal. Ir taip tapsime neapsakomai turtingi, nes meilė ir yra vienintelis turtas, kurio mums iš tiesų reikia. Jei atidžiau įsigilintume, suprastume, kad visos pasaulio kančios ir nelaimės kyla tik dėl meilės stygiaus“, – toks yra Ammos požiūris.

Truputis faktų

Amma gimė ir augo Indijoje tarp vargingų, žemos kastos Keralos žvejų. Vos devynerių,  neturėdama jokios paramos, mergaitė nutarė palikti mokyklos suolą, kad savo gyvenimą galėtų skirti meditacijoms ir kenčiantiems žmonėms paguosti. Maždaug nuo tada ji pradėjo keliauti apkabindama žmones. Iš pradžių po vietos apylinkes, paskui, jai augant, augo ir kelionių bei apkabinimų mastai. Vėliau Mata Amritanandamayi įsteigė savo ašramą, kad jame galėtų priimti visus iki vieno, kurie trokšta būti jos apkabinti, palaiminti ir paguosti. 1980 metų pradžioje dvasinė lyderė įkūrė labdaros organizaciją. 

 

Mąstykime kaip Amma 

1.        Šypsena tarnauja gėriui ir šviesai. Ji sušildo sielas. Žmogaus, kuris nuolat iš širdies šypsosi, širdyje nelieka vietos blogiui ir tamsai. 

2.        Vykdyti savo misiją nereiškia, kad būtinai turime daryti kažką ypatinga, atlikti kokius nors žygdarbius. Mes niekam neturime įrodinėti savo vertės. Šiame pasaulyje visa, kas egzistuoja, turi savą vertę. Visa, ko reikia, tiesiog kiekvienam nuoširdžiai ir iš visų jėgų veikti tai, ką galime geriausia, prie ko labiausiai linksta širdis.

3.        Iš tikrųjų žmonės bijo ne pačios mirties. Jie bijo, kad praras tai, ką turi. Kai suvoki, kad neturi ko prarasti, mirtis tampa nebebaisi.

4.        Niekada neatstumkite ištiestos pagalbos rankos. Niekada netaupykite savosios, kol pagelbėti mums bus patogu. Galimybė padėti kitiems egzistuoja tik čia ir dabar.

5.        Tam, kuris nuoširdžiai myli ir atjaučia, nereikia ieškoti Dievo didingose šventyklose. Mylinti, atjauti širdis yra pati mėgstamiausia ir tikriausia Dievo „šventovė“.

6.        Būkite tarsi bitės, kurios renka nektarą savo kelyje. Ieškokite gėrio, kuris slypi kiekviename žmoguje.

7.        Žmogus tuo ypatingas, kad yra apdovanotas valia valdyti savo norus ir aistras. Jei jis neišmoksta kontroliuoti šių įgeidžių, netrukus įgeidžiai ima kontroliuoti jį. Šiandien pasaulyje labai daug tokių aistrų ir norų užvaldytų žmonių, dėl to tiek daug aplink skausmo, smurto ir karų...

8.        Išsaugokite savyje vaiką. Vaikas niekada nepavargsta klausytis paukštelių čiulbesio, niekada nepajunta nuobodulio žiūrėdamas į gėles.

9.        Viskas gamtoje turi vienintelį tikslą – teikti pilnatvę. Gamta nedaro klaidų. 

10.  Nustokite identifikuoti save su jūsų proto sukurtu pasauliu. Atidžiai apsidairykite aplinkui, tarsi viską matytumėte pirmą kartą, ir prieš jūsų akis atsivers pasaulis, kurio dar nesate regėję.

11.  Šiuolaikinis mokslas lavina protą. Bet aš manau, kad pagrindinis edukacijos dėmesys turėtų būti nukreiptas į dvasingumą, į širdį.

12.  Tai, ko tikitės sulaukti iš kitų (dėmesio, meilės, atjautos ir pan.), patys pradėkite dalinti kitiems, ir jums tai sugrįš su kaupu.

13.  Atsikratykite nereikalingų minčių ir atraskite savyje vietos meilės energijai.

14.  Matant kitų trūkumus, mūsų pareiga yra atleisti, o ne badyti pirštais.

15.  Laimė priklauso nuo to, kaip priimsite, suvoksite ir pasiduosite  skirtingoms situacijoms.

16.  Dauguma mūsų esame susirūpinę tik tuo, ką galime pasiimti iš pasaulio, tačiau gyvenimo kokybę lems tai, ką atiduosime kitiems.

17.  Matėte kada bangas jūroje? Jos kyla ir leidžiasi nesibaigiančiu ciklu. Mūsų pasaulio suvokimas veikia tokiu pat principu. Galbūt atrasite laimę, tačiau ją greitai pakeis liūdesys. Ilgainiui liūdesį vėl pakeis džiaugsmas ir laimė. Šis ciklas nesiliauja. Norėdami išlaikyti vidinę ramybę, privalome ieškoti jos savyje, o ne išoriniame pasaulyje.

18.  Meilė yra mūsų esencija. Jos neriboja kastos, religijos, rasė ar tautybė. Visi tesame karoliukai, suverti ant meilės siūlo. Pažinti šią bendrystę ir ją skleisti kitiems yra mūsų prigimtis – tai yra žmogaus gyvenimo tikslas.

19.  Pripildykite savo širdis meilės ir dėkingumo. Gyvenimas suteikia mums tai, ko reikia, bet ne visada tai, ko norime. Jis seka savo paties dėsniais, kuriuos kartais sunku suvokti protu. Turime išmokti priimti visas gyvenimo situacijas, tuomet tapsime laimingi.

20.  Dar niekas netapo dvasingu per vieną dieną. Tam reikia daug laiko, tikslingų pastangų, nesenkančios kantrybės ir meilės.

21.  Pasakykite sau: nesvarbu kas nutiks, aš būsiu laimingas. Būsiu stiprus, nes Dievas visad su manimi.

22.  Meilė yra vienintelis vaistas, galintis išgydyti pasaulio žaizdas.

Patiko straipsnis? Pasidalinkite: