Pasak senovės Indijos išminčių, čakros tarsi nutiesia tiltą tarp materijos ir proto, kūno ir dvasios, individualumo ir universalumo. Taigi jei norime žengti dvasinio tobulėjimo keliu, labai svarbu, kad jos būtų aktyvios.

Senuose vediniuose mokymuose sakoma, jog moters energija yra glaudžiai susijusi su Mėnuliu. Užtat kiekvienai moteriai labai svarbu suprasti šio dangaus šviesulio ciklus.

Janušas Korčakas (tikras vardas Henrikas Holdšmitas) – žydų kilmės, lenkų visuomenės veikėjas gydytojas, rašytojas ir vienas įsimintiniausių bei nuoširdžiausių pedagogų.

Išvertus iš sanskrito kalbos, čakra reiškia „ratas“, „sūkurys“. Čakros priima, transformuoja gyvybinės jėgos energiją, kuri dar vadinama ki arba prana, į žmogui priimtiną dažnį ir paskirsto, kur jos labiausiai reikia. kuo greičiau sukasi sūkurys, tuo daugiau gyvybinės energijos jis gali priimti ir perduoti.

Jokio alkio jausmo, jokių nemalonių procedūrų ir apskritai – jokios prievartos prieš save. Ajurvedinis gydymas yra švelnus – svarbu sudaryti sąlygas organizmui pačiam valytis, o badauti dėl to tikrai nereikia!