Domimės

40 puikybės pasireiškimų pagal „Mahabharatą"

 „Mahabharata“  - tai ne šiaip epas. Jis unikalus tuo, kad būdami pakankamai įžvalgūs, kiekvienas jame galime atpažinti savo dorybes ir ydas bei jų pasireiškimus. Štai Aleksandras Chakimovas savo puslapyje pateikia net 40 puikybės pasireiškimų, kuriuos galima įžvelgti ir iš jų pasimokyti šiame epe:

1.      Noras jaustis visada teisiam.

2.      Kai žvelgiama į kitus tarsi iš viršaus.

3.      Susireikšminimas.

4.      Savęs ir kitų žeminimas.

5.      Pagyrūniškumas.

6.      Kai elgiamasi taip, kad kiti pasijustų nepatogiai.

7.      Kai siekiama kontroliuoti situaciją, bet nesiimama atsakomybės už savo veiksmų pasekmes.

8.      Veidmainystė.

9.      Savo materialinių turtų demonstravimas.

10.  Nenoras bendradarbiauti.

11.  Kai imamasi veiklos ne pagal jėgas.

12.  Polinkis nesaikingai dirbti.

13.  Noras nuolat būti dėmesio centre.

14.  Įžeidumas (kai įžeidumo priežastis – noras kontroliuoti).

15.  Nevaldomas plepumas, kai kalbama vien tik apie save.

16.  Nemotyvuotas jautrumas arba abejingumas.

17.  Domėjimasis vien tik savimi.

18.  Susirūpinimas, ką apie tave galvoja ir kalba kiti.

19.  Įmantri, kitiems nesuprantama kalba siekiant sumenkinti.

20.  Perdėtas kritiškumas sau.

21.  Kai nepajėgiama atleisti sau ir kitiems.

22.  Savęs ar kito žmogaus sudievinimas.

23.  Pataikavimas tiems, kurie yra aukštesnės padėties.

24.  Ignoravimas ir niekinimas tų, kurie yra žemesnės padėties.

25.  Nedėkingumas.

26.  Neįsiklausymas į tai, ko moko šventraščių išmintis.

27.  Dirgli, grubi kalba.

28.  Pakeltas balso tonas.

29.  Dievo, mokytojų, autoritetų atmetimas, nenoras pripažinti, kad esama kažko aukščiau.

30.  Garbingumo stoka.

31.  Sąmoningumo trūkumas.

32.  Nesąžiningumas prieš save ir kitus.

33.  Negebėjimas nusileisti, nenoras ieškoti kompromisų.

34.  Noras visada tarti lemiamą žodį ir visada būti teisiam.

35.  Nenoras dalintis žiniomis, kad būtų lengviau kontroliuoti situaciją.

36.  Abejingumas fiziniam kūnui arba pernelyg didelis jo sureikšminimas.

37.  Noras kištis į kitų reikalus, dalyti patarimus neprašomam.

38.  Kai apie kitus žmones sprendžiama pagal jų išvaizdą.

39.  Savo pranašumo demonstravimas.

40.  Polinkis į įžeidų humorą, sarkazmą, siekis „įgelti“ kitam.

 

Įdomu žinoti: šis tas apie „Mahabharatą“ 

tai senovės Indijoje sanskritu parašytas epinės literatūros perlas, kurį, sakoma, užrašęs išminčius Vjasa, prieš prasidedant Kali jugai (tamsos ir neišmanymo amžiui). Tai ilgiausia pasaulyje poema, kurią sudaro net du šimtai dvidešimt tūkstančių šešiolikaskiemenių eilučių sugulusių į 18 knygų. Tai tarsi ištisa žmogiškosios būties enciklopedija, atskleidžianti daugybę mūsų prigimties aspektų. „Mahabharatos“ siužeto centre – 5 karaliaus Pandu sūnūs ir jų žygdarbiai. Pagrindinis epo įvykis: didysis Bharatos (Senovės Indijoje egzistavusios imperijos) palikuonių mūšis, kitados vykęs Kurukšetros lauke (netoli dabartinio Delio). Šį mūšį, pagal legendinį epą, inicijavo pats Krišna, arba į žemę nužengęs dievo Višnaus avatara, tam, kad pasaulis būtų apvalytas nuo įsivyravusio blogio, amoralumo, tamsumo ir bedievystės. Pati garsiausia „Mahabharatos“ dalis, kurioje Krišna vidury karo lauko už gėrį kovojančiam garsiausiam kariui Arjunai atskleidžia visą esaties esmę, sudaro bene geriausiai daugeliui žinomo, vieno svarbiausių hinduizmo šventraščio Bhavad – Gitos” pagrindą. „Bhavad – gita“ išvertus iš sanskrito kalbos reiškia „Dieviškoji giesmė“. Jos tyrinėtojai sako, kad šis veikalas – tai tikras išsigelbėjimas gyvenimo vingiuose pasiklydusiems žmonėms, nežinantiems, kur ir kokiu tikslu keliauja, nenutuokiantiems, ką daryti, kad toji kelionė įgautų aiškią kryptį. Tai raštas, kurį galima skaityti daugybę kartų ir atrasti vis naujų išminties perlų. 

Grįžtant prie „Mahabharatos“... Reiktų pridurti, jog įveikti ją visą - užduotis ne iš lengvųjų netgi patyrusiems tyrinėtojams, mokslininkams. Juolab, kad viso šio kūrinio nerasite išleisto lietuvių kalba. Tačiau skaitantieji angliškai ar rusiškai gali pamėginti įveikti. Įgyti šio kūrinio skleidžiamos išminties gali ir tie, kurie negali skirti daug laiko ilgiems skaitiniams. Pagal šį epą net kelis kartus buvo sukurti serialai. Naujausia versija pastatyta 2013 – 2014 m. Tiesa, taip pat reikėtų nusiteikti, jog teks leistis į ištisą žiūrėjimo maratoną ir įveikti daugiau nei 200 serijų. Tiesa, seriale epas kiek interpretuotas, bet  atmosfera perteikta spalvingai, o Krišnos žavesys ir išmintis tiesiog užburia iki paskutinių serialo minučių bei suteikia peno ne vienos dienos pamąstymams.
Patiko straipsnis? Pasidalinkite: