Domimės

Agni joga – XXI a. gyvenimo „instrukcija“

Nuotrauka: © pixabay

Ko gero, kiekvieno mąstančio žmogaus gyvenime ateina metas, kai galvoje kyla egzistenciniai klausimai: kas aš esu? kodėl esu? kokiu keliu privalau eiti? Pasak ezoteriko, „Astroqigong“ sistemos kūrėjo Vytenio Sinkevičiaus, atsakymus į visus panašius klausimus gali pateikti Agni jogos filosofija.

„Agni joga ne tik suteikia gyvenimui kryptį bei prasmę, bet ir padeda suvokti, kas mes esame visatoje, kokią misiją atliekame. Drįsčiau teigti, jog šis mokymas – tai tarsi naujoji evangelija, skirta XXI amžiaus žmogui, kurio jau netenkina esamos religijos, kuriam neimponuoja valdžios autoritetai. Dabar pasaulyje matome daug sumaišties, nusivylimo ir blaškymosi, bet tai yra dėsninga. Šiuo metu gyvename pačiame virsmo sūkuryje. Tiesiog mūsų akyse griūva vienas pasaulis ir kuriamas naujas. Esame tamsiojo periodo (vadinamosios Kali jugos) žlugimo liudininkai. Į mūsų visuotinę, taip pat ir asmeninę sąmonę pamažu skverbiasi šviesa. Jei seksime pranašystėmis, šis pereinamasis laikotarpis turėjo būti tarsi Dydysis teismas, persmelktas didelių sukrėtimų ir kataklizmų. Daugelis praėjusių amžių pranašautojų prognozavo, kad bus išties baisi sumaištis. Vis dėlto, kaip matome, nėra taip blogai. Ar visi tie pranašautojai klydo? Veikiausiai, ne. Jie žiūrėjo iš to laikmečio perspektyvos, kai žmonijos sąmoningumas buvo gana menkas. Tačiau jis kyla, žmonės pamažu atranda savyje gerąsias, šviesiąsias savybes ir tai keičia situaciją. Panašiai kaip ir individualiose krizėse. Jei tik iš nevilties ir skausmo perkeli dėmesį į atleidimą, paleidimą, šviesą, meilę, į užslėptą tos situacijos grožį, kaip mat pradedi vaduotis iš beviltiškos situacijos. Likimas tau tarsi naujai perdėlioja bėgius. Nors, regis, turėjai garmėti tiesiai į prarają, paskutiniu momentu pakeitei sąmonę, ir jau skrieji nauja kryptimi – kyli aukštyn. Taigi tolesnė žmonijos ateitis ir priklausys nuo to, kur link orientuosime savo sąmonę: į meilę ir šviesą ar susinaikinimo link.“

Kokiame pasaulyje gyvensime?

Tie, kurie pasauliui neša žinias apie Agni jogą įsitikinę: jei žmonija ar bent kritinė jos masė savo gyvenime imtų vadovautis šio mokymo siūlomu kelrodžiu, pasaulis, kuriame gyvename, pasikeistų neatpažįstamai. Jis taptų toks, apie kokį giliai širdyje svajojame: taika, harmonija ir gausa. Ką daryti, kad tai įvyktų? Gyventi agni jogos principais.

Apskritai Agni jogos mokymas nėra naujas. Pasauliui jis atskleistas dar praėjusio šimtmečio pradžioje, tiesiog iki šiol nedaugeliui žinomas. Tačiau jį propaguojantieji tiki, kad šviesėjant žmonių sąmonei, Agni joga taps suvokiama ir artima vis didesniam ratui einančiųjų evoliucijos keliu.

Svarbiausieji Agni jogos, dar vadinamos Gyvaja etika, nešėjai buvo iškili rusų menininkų bei kultūros veikėjų pora Jelena ir Nikolajus Rerichai. Kaip teigė jie patys, šis mokymas sukurtas ne jų, o tik perduotas per juos Didžiųjų Mokytojų. Pasak Rerichų, Agni joga – tai mokslas, kurio svarbiausias tikslas yra sujungti žmogų su dieviškuoju pradu. Iš esmės tai tas pats mokymas, kurį skleidė Kristus, Buda ir kiti Mokytojai, atėję padėti žmonijai suvoktį savo esmę bei išsivaduoti iš nesibaigiančio kančių rato. Agni joga palaiko visas ankstesniųjų Mokytojų propaguotas amžinąsias vertybes – meilę, teisingumą, išmintį, kuklumą, taikingumą, tarnystę dėl bendro gėrio – ir ragina jomis remtis kasdieniame gyvenime.

„Agni“ sanskrito kalba reiškia „ugnis“. Kalbant apie Agni joga – tai dvasinė ugnis arba ugninis (dvasinis) ryšys su aukščiausiu pasauliu. Kiekvienam derėtų žinoti ir aiškiai suvokti, jog prasideda ugnies era. Būtina rasti drąsos ir išminties priimti ugnį, tapti jai giminingam, t. y. pačiam tapti ugningam. Tikriausiai teko girdti sakant, „įsiliepsnojo dvasia“ arba „dega širdis“. Būtent taip ir turime suliepsnoti šiame amžiuje - savo dvasia, širdimi. O kada ryškiausiai dega širdis? Be abejo tada, kai ji sklidina meilės. Meilės ugnis pati tobuliausia. Jei šios ugnies nepriimsime, nesuvoksime savo sąmone, ji gali tapti griovėja ir skaudžiai nudeginti. Anksčiau ar vėliau tai turės suprasti kiekvienas žmogus. Jei norės gyventi naujajame pasaulyje“, - teigia V. Sinkevičius.Patiko straipsnis? Pasidalinkite: