Konfucijaus pamokos. Pataiko tiesiai į širdį!

© Joga ir ajurveda. 

Viena garsiausių Konfucijaus citatų skelbia: „Nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad tau darytų.“ Ja rėmėsi ir šio mąstytojo mokymas. Mokymas apie tai, kaip būti tikru žmogumi.


Keičiasi epochos, ateina nauji genijai. Paskui jų vardai ir idėjos išnyksta kaip pėdos smėlyje. Ir tik nedaugelio mintys nugali laiko tėkmę ir būna suprastos daugelio kartų. Legendinis kinų mąstytojas Konfucijus savo minčių pėdsaką įspaudė ne tik Rytų, bet ir Vakarų kultūroje. Jis gyveno ir mąstė 551 m. pr. m. e.479 m. pr. m. e., bet net ir mūsų dienomis yra vienas labiausiai cituojamų filosofų visame pasaulyje, o jo veikalas „Apmąstymai ir pašnekesiai“, du tūkstantmečius kinams buvęs kone Biblija, yra išleistas į daugelį kalbų ir skaitomas visame pasaulyje. Parašytas dar tada, kai Kinijoje tvyrojo susiskaidymas ir siautėjo klanų karai dėl didesnių teritorijų ir valdžios, bei skirtas to meto žmonių savimonei bei žmogiškumui žadinti, regis, jis ir mūsų laikais yra labai aktualus.  Kovos dėl valdžios, pripažinimo, didesnio kąsnio daugybėje šalių verda kiekvieną dieną. Ir tai niekada nesiliauja. Nors tereikėtų kiekvienam suvokti minėtąjį Konfucijaus pasakymą „nedaryk kitiems to, ko nenorėtum, kad tau darytų“, ir planetos gyvenimas labai pasikeistų. Juk nė vienas sau nelinki bloga, tiesa? Konfucijus mokė, kad darydami kitus nelaimingus, savosios laimės taip pat niekada nepasieksime, nes visi esame glaudžiai susiję – tarsi nedaloma visuma. Tik visi drauge kurdami bendrą laimę bei gerovę, pirmiausia galvodami ne apie save, o apie kitus, galime tapti iš tiesų laiminga civilizacija. 

Konfucijaus pamokos

Konfucijaus mokiniai garsėjo ypatinga ištikimybe savo mokytojui. Netgi praėjus daugybei metų po jo mirties, mokymas išliko gyvas. Ko gi garsusis mąstytojas mokė savo ištikimuosius pasekėjus? Pirmiausia, gyvenimiškos išminties, kuri, pasak Konfucijaus, išplaukia iš tolimųjų mūsų protėvių patirties ir yra pasiekiama ne tik patiems protingiausiems ir išrinktiesiems, bet absoliučiai kiekvienam.

Galvokite apie savo poelgių pasekmes.

„Kai esate įniršę, galvokite apie pasekmes, kurias gali sukelti jūsų pyktis“, – taip Konfucijus sakė savo mokiniams. 

Kiekvienas mūsų poelgis sukelia tam tikras pasekmes. O šios pritraukia dar kitas. Taip prasideda tarsi grandininė reakcija, kurią galima sustabdyti tik pasielgus priešingai. Nereikia būti dideliam išminčiui, kad suprastum, jog blogis gimdo blogį, pyktis – pyktį, šypsena – šypseną ir pan. Taigi, kaip sakė Konfucijus, skleiskite tik tai, ką norite gauti atgal. 

Iš kiekvieno žmogaus galima pasimokyti.

„Jeigu aš einu su dviem žmonėmis, tai kiekvienas iš jų man bus mokytojas. Iš gerojo žmogaus aš mokysiuosi gerųjų savybių, o žvelgdamas į blogąjį aš stengsiuos taisyti savo blogąsias savybes“, – teigė legendinis filosofas.

Mūsų gyvenimas gerokai palengvėtų, jei nustotume žmones skirstyti į blogus ir gerus. Nustotume juos smerkti arba liaupsinti. Tiesiog į visus žiūrėtume vienodai: kaip į savo mokytojus. Pasak Konfucijaus, tiek iš šventojo, tiek iš niekdario galime taip pat gerai pasimokyti. Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas buvo vienas kertinių šio išminčiaus filosofijos „akmenų“.

Nebijokite suklysti.

Konfucijus savo mokiniams nuolat kartojo, jog nieko bloga kartais suklysti. Nereikia to bijoti. Neklysta tik tie, kurie nežengia pirmyn. O klysdami mes taip pat mokomės ir tai yra neišvengiama mūsų tobulėjimo sąlyga. Svarbiausia, sąžiningai pripažinti savo klaidas, aiškiai jas suvokti ir stengtis nebekartoti. Trumpai tariant, klaidas derėtų vertinti kaip pamokas, reikalingas mūsų asmenybei vystytis. 

Nesiliaukite judėti pirmyn.

Jei turite aiškų tikslą, jei einate savu keliu, nepaisykite jokių kliūčių ir sunkumų. Ir net jei kartais viskas atrodys beviltiška, nesustokite, toliau judėkite pirmyn nors ir visiškai mažais žingsneliais. Jei nesiliausite atkakliai judėti, visą laiką eisite tobulėjimo ir augimo keliu. Taip savo mokinius drąsino Konfucijus.

Viskas arba nieko.

Konfucijus visą gyvenimą savo pavyzdžiu demonstravo ir kitus mokė, jog nesvarbu, kuo gyvenime užsiimtume, svarbiausia tai daryti arba iš visos širdies, arba verčiau išvis nedaryti. Tik toks darbas, kuriuo patys degame, gali duoti peno ir atnešti naudos kitiems. Filosofo teigimu, labai svarbu rinktis tokią veiklą, kuriai negaila atiduoti visą savo širdį. 

Už gėrį reikia sumokėti.

„Neapkęsti lengva, mylėti sunku“, – sakė didis išminčius pridurdamas, kad šis principas galioja visais gyvenimo atvejais. Kad kurtume gėrį, turime pasistengti, o blogiems, negatyviems dalykams pastangų nereikia – jie gimsta tarsi savaime. Jei norime eiti gerovės keliu, turime nuolat stengtis, analizuoti savo jausmus ir emocijas, mintis, įtempti valios jėgą. Tik taip nepaliksime spragų blogiui, kuris skaudina mus pačius ir visus aplinkui, prasprūsti. 

30 Konfucijaus citatų

1.        Pasirink mėgstama darbą ir tau nė dienos nereikės dirbti. 

2.        Pabandykite būti nors truputį geresni ir pamatysite, kad nebegalėsite blogai pasielgti.

3.        Tik neištaisyta klaida yra klaida.

4.        Nuoskauda – niekas, jeigu ją pamiršti.

5.        Kilnus žmogus nesišvaisto pažadais, o daro daugiau, negu žadėjo.

6.        Kilnus žmogus reikalauja iš savęs, o neišmanėlis – iš kitų.

7.        Nesirūpinkite sniegu ant kaimyno stogo, kol jūsų pačių slenkstis nenuvalytas.

8.        Mūsų didžiausias triumfas – ne tai, kad niekada nekrentame, o tai, kad kiekvieną kartą atsistojame iš naujo. 

9.        Nugalėti blogus įpročius galima tik šiandien, o ne rytoj.

10. Paprastai savus reikalus suprantame prasčiau nei svetimus.

11. Nesvarbu, kaip lėtai judame į priekį tol, kol visai nesustojame.

12. Gražūs žodžiai ir dirbtinis elgesys retai eina kartu su žmogiškumu.

13. Kas nori būti nuolatos laimingas, turi pats dažnai keistis.

14. Gera knyga, graži kalba gali būti naudingos ir padaryti daug gero, bet geras pavyzdys pats naudingiausias.

15. Vertindamas žemiškus reikalus kilnus žmogus nieko neneigia ir neteigia, o viską matuoja teisingumu.

16. Kas trokšta apsaugoti kito gėrį, visų pirma apsaugo savąjį.

17. Reikia galvoti taip, tarsi kiekvienas galėtų matyti, kas dedasi mūsų sieloje. 

18. Senovėje žmonės mokėsi, kad tobulėtų. Dabar mokosi, kad nustebintų kitus. 

19. Kilnus žmogus gyvena santaikoje su visais, o negarbingas ieško panašių į save.

20. Neliūdėk, kad neužimi tavęs verto posto, liūdėk tuomet, jei tavo sugebėjimai neatitinka užimamo.

21. Jei tu neapkenti, vadinasi, tave nugalėjo.

22. Jei tau spjaudo į nugarą, žinok – tu priekyje.

23. Grožis egzistuoja visur, tik ne visiems duota jį matyti.

24. Galima visą gyvenimą keikti tamsą, bet galima ir uždegti mažą žvakutę.

25. Aš nenusimenu, kai žmonės manęs nesupranta. Nusimenu, kai aš jų nesuprantu.

26. Patarimus žmonės linkę priimti lašais, bet dalinti kibirais.

27. Iš tiesų gyvenimas yra paprastas, bet mes atkakliai darome jį sudėtingą.

28. Kai tave supranta – laimė, kai  tave myli – didelė laimė, kai tu myli – pati didžiausia laimė.

29. Brilianto negalima išgryninti jo nešlifuojant. Lygiai taip pat ir žmogus negali tapti tobulu be sunkių išbandymų. 

Patiko straipsnis? Pasidalinkite: