Praktikuojame

Godasa ar gosvami. Kokį kelią renkatės?

Nuotrauka: © pixabay

Visi mes siekiame laimės. Tik skirtingais būdais.

Vieniems svarbūs išoriniai dalykai. Tokie žmonės paprastai rūpinasi tik savimi, o jų veiksmai daugiausia nukreipti tenkinti savo ego ir nesibaigiančius norus. Vedos juos vadina „godasa“ arba proto ir jausmų tarnais. Kiti laimės siekia dvasiniais būdais. Juos vedos vadina „gosvami“, t. y. juslių šeimininkais. Tokie žmonės jau nebeseka paskui savo jausmus ir įgeidžius. Jie juos kontroliuoja, nes yra susitelkę ne į išorinę, o į vidinę laimę. Jų laimė niekada neišsenkanti – transcendentinė. Tokie žmonės jautrūs kitiems, atjautūs, veikia dėl visų gerovės. Kad suprastumėte, ar praktikos, kuriomis užsiimate, veda teisingu keliu, žiūrėkite, kur link judate. Jei vystotės jausmų kontrolės link, vis geriau valdote savo egoistinius troškimus, vadinasi, einate gera linkme. Jei pastebite, kad jumyse kunkuliuoja ambicijos, išdidumas, vis svarbiau tampa asmeninis įvaizdis, „aš, mano, man“ – verta susimąstyti. Tiesa, užvaldyti ego dažniausiai negalime aiškiai matyti realios situacijos, tad iš tikrųjų suprasti ar esame  labiau godasa, ar gosvami tipo žmonės, gali būti sunku. Šiuo atveju gali padėti ištikimi draugai, artimieji arba patyręs mokytojas. Svarbiausia, būti nusiteikusiems, kad jų atsakymus priimsime nešališkai ir ramiai, atidžiai į juos įsiklausysime, net ir tada, jei jie mums pasirodys nemalonūs ar nepriimtini. Atminkite, gosvami neįsižeis, ramiai išanalizuos, tai kas pasakyta ir darys tam tikras išvadas. Įžeidumas, atmetimas neįsiklausius – godasa ženklas.

Patiko straipsnis? Pasidalinkite: